Ana Sayfa BölümlerYeni Başlayanlar Meslekler

Meslekler

Yazar Emrecan DAT

Öğretmenlik Mesleğinin Sorumlulukları Nelerdir?

 • Öğrencilerin problemleri çözmek için bilgiye ve teknolojik kaynaklara erişmeleri için fırsatlar sağlamak,
 • Belirlenen müfredatın tamamını zamanında uygulamak,
 • Öğrencileri aktif, uygulamalı, yaratıcı problem temelli öğrenmeye dahil etmek,
 • Öğretimi, öğrencilerin gelişimindeki farklılıklara, öğrenme stillerine, güçlü yönlerine ve ihtiyaçlarına göre ayarlamak,
 • Etkili sınıf yönetimi uygulamalarını planlamak ve uygulamak,
 • Dersleri uygun şekilde planlayıp hazırlamak,
 • Sınıf içi ve dışındaki öğrencilerin güvenliği ve gözetimi için gereken şartlara uymak,
 • Öğrencileri yaratıcı düşünce ve disiplinler arası öğrenme deneyimlerine katmak,
 • Öğrencilerin öz denetimini, öz disiplini ve başkalarına karşı sorumluluğunu geliştirmek,
 • Öğrencilerin ilerleme ve gelişim kayıtlarını tutmak.

Tıp Doktoru / Hekimin Sorumlulukları Nelerdir?

Tıp doktorunun sorumlulukları, uzmanlık alanına bağlı olarak büyük ölçüde değişmekle birlikte genel mesleki yükümlülükleri şu başlıklar altında toplanabilir;

 • Hastane ve kliniklerde hastaları muayene etmek,
 • Hastaların tıbbi koşulları hakkında bilgi edinmek için tahlil talep etmek,
 • Hastaların sağlık durumlarını araştırmak, teşhis etmek ve tedavi etmek,
 • Hasta ilaçlarını reçetelendirmek ve tedavi süresini belirlemek,
 • Hastalara önerilen bir tedavi veya ameliyatla ilgili avantajları, dezavantajları, riskleri ve alternatifleri anlatmak,
 • Tedaviden sonra, hastanın sağlık durumunun gerektirdiği tıbbi takibi sağlamak veya başka bir profesyonelin takip ettiğinden emin olmak,
 • Gerektiği takdirde kalp masajı (CPR) veya diğer acil önlemleri uygulamak,
 • Hastaları hijyen, diyet ve hastalık önleme konusunda bilgilendirmek,
 • Kanunların izin verdiği durumlar haricinde hasta-doktor gizliliğini bozmamak,
 • Kaliteli tedavi sağlamak için hastanedeki diğer tıbbi ve tıbbi olmayan personel ile irtibat kurmak

Hemşirenin Sorumlulukları Nelerdir?

Bakımındaki hastaların tüm tıbbi ihtiyaçlarını karşılamakla yükümlü olan hemşirelerin sorumlulukları şu başlıklar altında toplanabilir;

 • Hasta bakım gereksinimlerini değerlendirmek ve planlamak,
 • Hastaları tetkikler için hazırlamak,
 • Operasyon öncesi ve sonrası hastaya bakım sağlamak,
 • İlaç ve serumları uygulamak,
 • Hastaların tıbbi öykülerini rapor etmek ve durumlarındaki değişiklikleri izlemek,
 • Hasta kan örneği alarak kayda geçirmek,
 • Hastanın; kan basıncı, şeker, ateş ölçümlerini yaparak raporlamak,
 • Araba kazası, yanık, kalp krizi ve felç gibi acil tıbbi durumlarda anında bakım sağlamak,
 • Hasta bakımının, fiziksel aktivite ve uygun beslenmeyi içeren her yönüne dikkat etmek,
 • Hastaya, arkadaşlarına ve ailesine psikolojik ve manevi destek vermek,
 • Yönetmeliklere uyarak güvenli ve temiz çalışma ortamını korumak,
 • Meslek profesyonelleriyle birlikte çalışmak

Avukatların Görevleri Nelerdir?

Avukatlık yapacak kişilerin yasalara ve kanunlara iyi hâkim olması gerekmektedir. Müvekkilleri adına yargı karşısında yasalara uygun olarak savunma yapmak avukatların görevidir. Müvekkilleri adına dava açmak yine bu davayı sonuçlanana kadar takip etmek avukatlık görevi gereği yapılması gereken bir iştir. Resmi kurumlarda ve adli makamlarda gerekli işleri yürütmek ve bu işleri takip etmek ve gerekli evrakların toplanması ve takip edilmesi gibi görevleri vardır.

Veteriner Hekimin Görev Tanımı Neleri Kapsar?

Veteriner hekimin temel görevi, hayvan yaralanma ve hastalıklarını cerrahi işlemler, röntgen ve ultrason cihazları dahil olmak üzere çeşitli tıbbi ekipmanlar aracılığıyla tedavi etmektir. Meslek profesyonellerinin diğer sorumlulukları şunlardır;

 • Hastalık ve enfeksiyonlara karşı hayvanlara aşı yapmak,
 • Sağlık sorunlarını teşhis etmek için hayvanları incelemek,
 • Muayene ve analiz için vücut dokusu, kan, idrar örneği almak,
 • Hayvanları cerrahi veya tıbbi olarak tedavi ederek sağlıklarına kavuşturmak,
 • Hayvanları test ederek kuduz, brusella gibi hastalıkları önlemek ya da tedavi etmek,
 • Yaşlı ve ölümcül hastalığı olan hayvanlara ötenazi uygulamak,
 • Hayvan sahiplerine sağlık önlemleri, beslenme ve genel bakım hakkında tavsiyelerde bulunmak,
 • Hayvan ölümlerinin nedenlerini belirlemek için araştırmalar yapmak,
 • Temizlik ve yeterliliklerini belirlemek için hayvan barınaklarını incelemek,
 • Hayvan kayıtlarını tutarak, hastalıkları kamu sağlığı görevlilerine bildirmek,
 • Hayvanlardan insanlara bulaşabilecek hastalıklar hakkında kamuyu bilgilendirmek,
 • Hastalıkların diğer hayvanlara veya insanlara yayılmasını önlemek amacıyla, geçerli yönetmeliklere uygun karantina ortamını sağlamak,
 • Veteriner hekimlik uygulamaları hakkındaki güncel bilgileri takip etmek,
 • Mesleğin etik kurallarına uygun bir şekilde çalışmak

Fizyoterapist Görevleri

 • Hastanın kas, sinir ve eklem gücünü çeşitli aletlerle ve testlerle değerlendirir. Elde ettiği sonuçlara göre hastaya elektroterapi, egzersiz tedavisi, rehabilitasyon programı gibi tedavi yöntemleri uygular.
 • Fiziksel ve fonksiyonel performans/kapasite, günlük yaşam aktiviteleri, ağrı, duyu, yardımcı araç-gereç, ortez-protezlere yönelik ölçme ve değerlendirme yöntemleri ışığında belirlediği fizyoterapi rehabilitasyon programını planlar ve uygular.
 • Tedaviye yönelik özel egzersiz ve eğitim programları, fiziksel uygunluk eğitimi, ısı- ışık, hidroterapi, elektroterapi, mekanik ve manuel tedaviler, masaj yaklaşımlarla, bağımsız hareketi kolaylaştırıcı düzenlemeler ve mesleki rehabilitasyon yaklaşımlarını uygulayarak sağlıklı, hasta ve engelli kişilere fizyoterapi rehabilitasyon hizmeti verir.
 • Felçli hastalar için özel tedavi teknikleri kullanır,
 • Sırt ve boyun kireçlenmeleri olanların önce vücutlarının rahatsız bölgelerini ısı veren aletlerle ısıtır, daha sonra çeşitli aletlerle veya elle uyarır, sertlikleri yumuşatır,
 • Sürekli akım cihazları ile felçli hastaların sinirlerini gevşetir,
 • Felçli hastaları sıcak su havuzuna yatırarak ve aletlerle hastanın vücuduna su fışkırtarak hasta bölgenin uyarılmasını sağlar,
 • Vücudun hareket yetisi azalmış kısımlarını güçlendirici egzersizler planlar ve uygulanmasını denetler,
 • İşlev yetersizliği giderilemeyen veya tümüyle yok olan organların desteklenmesi için takılan yardımcı cihazların (protez veya ortez) kullanımını hastaya öğretir.

Eczacının Görev Tanımı Neleri Kapsar?

Eczacının temel sorumluluğu, tıbbi ürünlerin doğru ve güvenilir şekilde tedarik edilmesini sağlamaktır. Bunu yaparken yasal ve etik kurallara uymakla yükümlüdür. Bu temel sorumluluğun yanı sıra eczacının görev tanımı şunları kapsar;

 • Reçetenin uygunluğunu ve yasallığını kontrol etmek,
 • Doktorlar tarafından reçete edilen ilaçları temin etmek,
 • Reçetenin, hastanın aldığı diğer ilaçlarla veya hastanın sahip olduğu herhangi bir tıbbi durumla negatif etkileşime girip girmeyeceğini kontrol etmek,
 • İlaçların; yan etkileri, uygun dozajı ve saklama koşulları hakkında bilgilendirmede bulunmak,
 • Hastaların, reçeteli bir ilacı nasıl ve ne zaman almaları gerektiğini açıklamak,
 • Reçetelendirilmeyen, tansiyon ölçüm aleti, ateş ölçer gibi tıbbi ürünleri satmak ve hastalara tıbbi cihazların kullanımı hakkında bilgi vermek,
 • Eczane dosyası, hasta profili, stok ve kontrollü ilaç reçetelerini kayıt altında tutmak,
 • İlaç siparişi ve tıbbi malzeme siparişi vererek stoğu korumak ve bunları doğru şekilde depolamak,
 • Tıbbi ekipman veya sağlık malzemesi seçimi konusunda müşterilere danışmanlık yapmak,
 • Hastaların ihtiyaç duydukları ilaçları almasını sağlamak için sigorta şirketleri ile birlikte çalışmak,
 • Hasta mahremiyetine sadık kalmak.


Bu makalenin kısa URL'si: https://inonuguncel.com/l1cDf

İlgili Yazılar

Yorum Yap

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezler kullanmaktadır. Bu konuda iyi olduğunuzu varsayacağız, ancak isterseniz devre dışı bırakabilirsiniz. Onayla Daha Fazla Oku