Ana Sayfa Eğitim 2020-2021 Öğrenim Yılında Üniversite Öğrencileri İçin Burs Veren Kurumlar ve Gerekli Şartlar

2020-2021 Öğrenim Yılında Üniversite Öğrencileri İçin Burs Veren Kurumlar ve Gerekli Şartlar

Yazar İnönü Güncel

Yeni öğretim yılı başlıyor. Her yıl bazı kurumlar ve iş insanları, bazı şartlar doğrultusunda öğrencilere burs imkanı sağlıyor. İşte 2020-2021 yılında burs alabileceğiniz kurumların listesi;

NOT: Bazı kurumların burs başvuruları henüz açılmadı, bazılarının kontenjanı ise dolmak üzere. Burs miktarları da her yıl kurumlar tarafından belirlenip duyurulur.

1. Toplum Gönüllüleri Vakfı

Toplum Gönüllüleri Vakfı
Toplum Gönüllüleri Vakfı, haftada en az 4 saat toplumsal sorumluluk projelerinde yer alınması koşuluyla karşılıksız burs veriyor. Bursun devamlılığı için de akademik başarı şartı var.

2. Vehbi Koç Vakfı

Vehbi Koç Vakfı
Vehbi Koç Vakfı ün yüksek bursu veren vakıf. Burs için şartları ise şu şekilde; eğitimi için maddi yardıma ihtiyacı olmak, disiplin cezası almamış olmak, başarı notunun en az 100 üzerinden 60, 4 üzerinden ise 2,50 olması, karşılıksız burs almıyor olmak.

3. DASEV Darendeliler Kültür Sağlık ve Eğitim Vakfı

DASEV Darendeliler Kültür Sağlık ve Eğitim Vakfı
Bu vakıf hem birçok başvuru şarı hem de başarı şartı sunuyor. Başvuru şartlarıKamu haklarından yasaklı olmamak, T.C. vatandaşı olmak,Türkiye’de ikamet ediyor olmakDoğal afet, kaza gibi çeşitli nedenlerle mağdur duruma düşen ve bu durumlarını belirleyen öğrenciler burstan öncelikle yararlandırılır.Aylık nakit ödeme şeklinde başka bir burs desteği almıyor olmak,( KYK Hariç)Aynı aileden DASEV Burs Programı’na devam eden başka bir öğrencinin olmamasıBaşvurularda puanların eşit olması halinde kız çocuklarına öncelik tanınır.Başarı kriterleriYüksek öğrenime yeni kayıt yaptıranlar için: Fakülte veya yüksekokula giriş puan sırasına göre önde olmak, eşit puan alanlarda öncelik verilir.Ara sınıflar için: Genel başarı ortalaması 4 üzerinden en az 2,0 (100 üzerinden not verilen üniversitelerde en az 60) olup bir üst sınıfa geçiş hakkını kazanmış olmak.Zorunlu olmamak kaydıyla, “ vakıf gönüllülüğü” taahhüdünde bulunan öğrencilere öncelik verilebilir.Vakıf ve özel üniversiteler ve Açık Öğretim hariç olmak üzere, milli eğitime bağlı üniversite, akademi ya da yüksek okulların 2, 4, 6 yıllık eğitim veren bölümlerini kazanmış olmak (derece alanlar önceliklidir), okuyor olmak,

4. 21. Yüzyıl Eğitim Ve Kültür Vakfı

21. Yüzyıl Eğitim Ve Kültür Vakfı
Bu kurum sadece üniversite eğitimi için değil, tüm yaş grupları için burs imkanı sağlıyor. Bu kurumun burs vereceği öğrencilerin şu şartları sağlaması gerekiyor;T.C. vatandaşı olmakAilesinin kırsal kesimde ikamet ediyor olması Anne ve babadan birisi veya ikisi de hayatta olmaması, parçalanmış bir aileden olmak (Öncelik Koşulu)Devlet üniversitelerinde okuyor olmakBaşarılı ve eğitimini sürdürürken zorlanıyor olmak

Detaylı bilgiye ve başvuru formuna buradan ulaşabilirsiniz.

5. Hacı Ömer Sabancı Vakfı

Hacı Ömer Sabancı Vakfı
Sabancı Vakfı bursları, başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan üniversite öğrencilerine karşılıksız olarak verilmektedir.Ayrıca Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından engel ve başarı durumuna göre tespit edilen ve yurt içindeki devlet üniversitelerine yerleştirilen 15 öğrenci ile aşağıda belirtilen burs kapsamındaki üniversitelere yerleştirilmiş olmaları şartıyla kalkınmada öncelikli illerde yerleştirme puanı itibariyle il birincisi olarak tespit edilen 15 öğrenciye de Sabancı Vakfı bursu verilir. 

Detaylı bilgiye ve başvuru formuna buradan ulaşabilirsiniz

6. İstanbul Sanayi Odası Vakfı

İstanbul Sanayi Odası Vakfı
1-) T.C. vatandaşı olmak,
2-) Başka bir resmi veya özel kuruluştan burs veya kredi almamak, (kredi ve yurtlar kurumundan alınan öğrenim kredisi ve bursu ile engelli öğrencilere verilen burslar hariç),
3-) Gelir düzeyi düşük olmak,
4-) Ara sınıflar için yıllık genel başarı ortalaması 4 üzerinden en az 3 veya 100 üzerinden 80 olmak,
5-) Adli sicil kaydı bulunmamak,
6-) İstanbul, Kocaeli ve Tekirdağ illerinde bulunan eğitim kurumlarında tam zamanlı öğrenci statüsünde kayıtlı olmak,
7-) İlgili üniversitelerin mühendislik fakültelerinde öğrenim görüyor olmak.İSOV belirli üniversitelerin ilgili bölümlerinde öğrenim gören adayların başvurularını kabul etmektedir. Bu üniversiteler ve bölümler başvuru formunda belirtilmiştir.

Başvuru formu için buraya tıklayabilirsiniz.

7. İstanbul Ticaret Odası

İstanbul Ticaret Odası
İstanbul Ticaret Odası; Kredi ve Yurtlar Kurumu’nca verilen öğrenim bursu da dahil olmak üzere herhangi başka bir kurumdan karşılıksız burs almayan, herhangi bir firma veya kuruluşta çalışmayan, ara sınıf başvurularında yıllık genel başarı ortalaması 4 üzerinden en az 2,25 veya 100 üzerinden en az 60 olan öğrencilere burs imkanı sağlıyor.

8. Milli Eğitim Bakanlığı

Milli Eğitim Bakanlığı
Milli Eğitim Bakanlığı, yükseköğrenim kurumlarının öğretmen yetiştiren fakültelerini ilk beş tercihi içinde yazan ve bu bölüme girmeye hak kazanan öğrencilere dört yıl boyunca her ay karşılıksız burs veriyor.

9. Alarko Eğitim ve Kültür Vakfı

Alarko Eğitim ve Kültür Vakfı
Alarko Eğitim ve Kültür Vakfı, 2020-2021 eğitim öğretim son sınıfta olan ve alttan dersi bulunmayan öğrencilere karşılıksız burs verecek. Fakat bu burs bazı üniversiteler ve bölümler için geçerli.

Detaylı bilgi için buraya tıklayabilirsiniz.

10. Dr. Ali Mümtaz Gürsoy Okutma Vakfı

Dr. Ali Mümtaz Gürsoy Okutma Vakfı
Burs şartlarıTC vatandaşı olmak,Milli duyguları bakımından sağlam ve güvenilir olmak,Tercihen İstanbul üniversitelerinde okuyor olmak,Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı olmak,Yeni kayıt yaptıracaklar için; bölüme girenler arasında ortalamanın üstünde puan almış olmak,Ara sınıflar için; başarı ortalamasının 4 üzerinden 2,5;  100 üzerinden 65 olması, 2 dersten fazla başarısız dersin bulunmaması,Maddi imkânları kısıtlı olmak, desteğe ihtiyaç duymak,Başka bir yerden burs almamak.Vakıf doğrudan yapılan başvuruları kabul etmemektedir. Burs verilecek öğrencilerin seçimleri üniversitelerin burs büroları aracılığı ile yapılmaktadır.

11. İzzet Baysal Vakfı

İzzet Baysal Vakfı
İzzet Baysal Vakfı Burs Yönetmeliği şu şekilde; 1. Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nin dört yıllık bölümlerine en yüksek puanla birinci sırada kayıt yaptıran birinci öğretim lisans öğrencilerine vakfımız tarafından burs verilmektedir. 2. Bölüm birincilerinden sonra gelen en yüksek puanlı Bolu’lu bir öğrenciye daha vakfımız burs vermektedir. Bu öğrencilerin, Bolu Merkez İlçe veya diğer İlçe ve köylerinde doğup, buraların nüfusuna kayıtlı olması gerekmektedir. 3. “Bunun dışında çalışkan ve çok fakir olup, Abant İzzet Baysal Üniversitesinde ve başka üniversitelerde okuyan 10 Bolulu öğrenciyi geçmemek üzere burs verilebilir. Ayrıca; ortaöğretimde ve üniversitede okuyan fakir ve çalışkan olan veya anne ve babasından ikisini veya birini yitirmiş öğrenciler için ise, Bolu Eğitim Koordinatörlüğü’nün teklifi ve Yönetim Kurulu’nun kararı ile burs verilebilmektedir.” 4. Bursların devam edebilmesi için, bursiyerlerin öğrenciye yakışmayan hareket ve davranışlarda bulunmamaları, ceza almamaları başarı ile sınıflarını geçmeleri gerekmektedir. Üniversite öğrencilerinin sınıf geçme notunun en az 2 ve 2’nin üstünde olması gerekmektedir. 5. Vakfımızdan burs alan öğrenciler, hayata atıldıktan sonra şayet imkanları el verirse, vakfımız kanalıya veya bizzat kendileri bir öğrenciye burs vererek, okumasına yardımcı olacaklarına dair söz vermektedirler. 6. Vakfımızdan burs alan öğrenciler, başka bir vakıftan veya kurumdan burs ve maaş alamazlar. 7. Beşinci madde kapsamı içinde girip burs alacak olan öğrencilerin seçimini bursiyerlerimiz bizzat yapabildikleri gibi, biz de vakıf olarak kendilerine yardımcı olmaktayız. Bursiyerlerin burslarının ödenmesi, takibi tarafımızdan yapılmakta olup, her öğretim yılının sonunda burs verilen öğrenciye ait imza föyü ile öğrencinin başarı durumu bir yazı ile ilgili kişiye bildirilmektedir.

Burs başvuru formuna buradan ulaşabilirsiniz.

12. Rumeli Eğitim Vakfı

Rumeli Eğitim Vakfı

Rumeli Eğitim Vakfı’nın başvuru koşulları ve iletişim için buraya tıklayabilirsiniz.

13. Şahinler Vakfı Bursu

Şahinler Vakfı Bursu
 Başvuru Koşulları :
– T.C. vatandaşı olmak,
– Ülke sınırları içerisinde lisans öğrenimi görmek,
– Mal varlığı ve gelir durumuna göre maddi desteğe ihtiyacı olmak,
– Kazanç getiren herhangi bir işte çalışmamak,
– Sabıka kaydı olmaması,
– Özel üniversite öğrencilerine ancak %100 burslu olmaları durumunda (ihtiyaç sahibi olmaları dikkate alınarak “Başarı Bursu” verilir.),
– Aileden başka birinin Şahinler Vakfı’ndan burs almıyor olması.

Başvuru formu için buraya tıklayabilirsiniz.

14. Eskişehir Sanayi Odası

Eskişehir Sanayi Odası
Başvuru ŞartlarıBurs almak isteyenlerin;Eskişehir doğumlu veya il sınırları içinde yer alan bir ortaöğretim kurumundan mezun olması,Burs almaya muhtaç durumda olması,25 yaşını aşmamış olması,Öncelikle Üniversitelerin Mühendislik ve Mimarlık Fakülteleri ile İktisadi İdari Bilimler Fakültelerini kazanmış olması,Üniversiteyi yeni kazanan öğrencilerin TM puanının en az 330, MF puanının en az 330 olmasıgerekmektedir.Son sınıf öğrencilerin başvuruları kabul edilmemektedir.

Başvuru formuna buradan ulaşabilirsiniz.

15. Türkiye Diyanet Vakfı

Türkiye Diyanet Vakfı
Türkiye Diyanet Vakfı’nın burs koşulları şu şekilde; T.C. vatandaşı olmak ve 22 yaşından gün almış olmakBirinci öğretimde eğitim görmekHerhangi bir siyasi kuruluşa üyeliğin olmamasıHazırlık veya birinci sınıfa öğrenim görmekHerhangi bir disiplin cezası almamış olmakİlahiyat ve İslami bilimler fakültesinde öğrenim görüyor olmak

Başvuru için buraya tıklayabilirsiniz.

16. Sağlık Eğitim Vakfı

Sağlık Eğitim Vakfı
Başvuru koşulları, değerlendirmeye alınmayacak öğrenciler ve öncelik tanınacak öğrenciler hakkında bilgi için buraya tıklayabilirsiniz.

17. Mehmet Zorlu Vakfı

Mehmet Zorlu Vakıf Bursa, bazı üniversiteleri kapsamaktadır. 

Bu üniversiteleri görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Başvuru belgeleri eksiksiz olan öğrenciler arasından, üniversitelerin öğrenci işleri ve/veya burs ofisleri başarı ve ihtiyaç kriterlerini dikkate alarak öğrencilerin seçimini yapar. Onaylı bursiyer listelerini ve başvuru belgelerini Mehmet Zorlu Vakfı’na gönderirler. Belgelerin fotokopileri ilgili birimlerde dosyalanarak saklanır.

Aynı birimler; başarı kriterini sağladığı için bursları devam edecek öğrencilerin güncel transkriptlerini Mehmet Zorlu Vakfı’na gönderirler.

18. TÜBİTAK Bursu

TÜBİTAK Bursu
Türkiye’de Doğa Bilimleri, Mühendislik ve Teknoloji, Tıbbi Bilimler, Tarımsal Bilimler, Sosyal Bilimler ve Beşeri Bilimlerde(*) tezli yüksek lisans yapmakta olan öğrencilere karşılıksız burs verilecektir. Bursiyerler, koşulları sağlayan başvurular arasından, adayların lisans ağırlıklı genel not ortalamaları ve Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) puanları esas alınmak suretiyle, gerektiğinde üniversitelere ve alanlara göre dağılım da gözetilerek, TÜBİTAK-Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı (BİDEB) Değerlendirme ve Destekleme Kurulu’nca belirlenecektir.Programa üniversitelerimizde, kamuda ya da özel sektörde çalışanlar da dâhil koşulları sağlayan tüm tezli yüksek lisans öğrencileri başvuru yapabilirler.

19. Tekfen Vakfı

Tekfen Vakfı
Vakfın amacı, öğrenciyi okumakta olduğu akademik birime ilk girdiği seneden mezun edinceye kadar desteklemektir. Bu nedenle başvurularda öncelik, o akademik birimi yeni kazanan öğrencilerdedir. Yeni kazanan öğrenciler, okullarını kazandıkları sınav sonucuyla (LGS, YKS, DGS) ya da diploma notu ile değerlendirmeye alınır.Kontenjan kalması halinde, öğrenimine halihazırda devam eden ‘ara sınıflara’ burs tahsis edilebilir. Ara sınıflara burs tahsisinde, öğrenci lisede ise bir önceki eğitim dönemindeki 2 dönem not ortalamasının 5 üzerinden 3,20; üniversitede ise bir önceki eğitim dönemindeki 2 dönem not ortalamasının 4 üzerinden 2,50 olması ve öğrencilerin zorunlu/seçmeli, kredili/kredisiz hiçbir dersten kalmamış olmaları gerekmektedir.

Detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

20. Türk Petrol Vakfı

Türk Petrol Vakfı
Burs Başvuru Şartları:İstanbul’daki Devlet üniversitelerinde öğrenim görüyor olmak.Ders dönemini bitirip tez dönemine geçmiş olmak.Not ortalaması 3.00/4.00 ya da 75/100 üzeri olmak.Herhangi bir sebeple disiplin cezası almamış olmak.Öğrenim Kredisi hariç, başka yerden burs almıyor olmak.

21. Türkiye Milli Kültür Vakfı

Türkiye Milli Kültür Vakfı
Burs Başvuru Şartları:Tezli Yüksek Lisans öğrencileri  (tercihen ders aşamasında)Tercihen devlet üniversitelerinde veya % 100 burslu olarak vakıf üniversitelerinde öğrenim görüyor olmak.Tercihen T.C. Vatandaşı olmak,  (seçilecek burslu öğrencilerin %90’ı T.C. Vatandaşı, %10’u Yabancı uyruklu olacak)YDS puanından en az 50 almış olmak veya YÖK’ün kabul ettiği dil sınavından muadil puan almak,(Geleneksel Türk Sanatları ve Türk İslam Sanatları Tarihi bölümlerinde öğrenim gören öğrenciler bu maddeden muaf sayılacaktır.)İstanbul’daki üniversitelerde okuyor olmak,Tam veya yarı zamanlı olarak herhangi bir yerde düzenli çalışmamak,Tercihen yayın potansiyeline sahip olmak
Kaynak: Onedio.com


Bu makalenin kısa URL'si: https://inonuguncel.com/Sb5uP

İlgili Yazılar

Yorum Yap

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezler kullanmaktadır. Bu konuda iyi olduğunuzu varsayacağız, ancak isterseniz devre dışı bırakabilirsiniz. Onayla Daha Fazla Oku