Ana Sayfa Duyurular 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Örgün Eğitimi Uzaktan Eğitim Yolu İle Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Örgün Eğitimi Uzaktan Eğitim Yolu İle Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar

Yazar İnönü Güncel

2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
ÖNLİSANS, LİSANS VE LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINDA
ÖRGÜN EĞİTİMİN UZAKTAN EĞİTİM YOLU İLE YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN
USUL VE ESASLAR


Öğrenci Oryantasyonu

 1. Akademik birimler akademik takvimin ilk haftasında 1. sınıf öğrencileri ve öğretim elemanların
  katıldıkları çevrimiçi bir oryantasyon toplantısı yapacaktır. Toplantı kapsamında öğrencilere aşağıdaki
  hususlarda tanıtım ve bilgilendirme yapılması önerilmektedir:
  a. Program amaçları ve hedefleri,
  b. Program yetkinlikleri,
  c. Dersler,
  d. Mezuniyet koşulları,
  e. İstihdam olanakları,
  f. İdari ve akademik personel,
  g. Danışmanlık hizmetleri,
  h. Üniversitesi ile ilgili gelen bilgiler (kütüphane, öğrenci toplulukları vb.)
  Derslerin Planlanması ve Yürütülmesi
 2. Dersler, bölümlerin belirlediği haftalık ders programı doğrultusunda, sorumlu öğretim elemanı
  tarafından üniversitemizin ALMS platformu kullanılarak senkron (eş zamanlı) olarak işlenecektir.
  Akademik birimlerin müfredatları çerçevesinde gerekli gördükleri durumlarda ilgili kurullarının onayı
  ile farklı yöntemler kullanılabilir.
 3. Senkron dersler için derslik bilgisi dışındaki tüm bilgileri içeren haftalık ders programları hazırlanarak
  ilgili birim yönetim kurullarından geçirilecektir,
 4. Şubeler, bölümün ve dersin niteliği doğrultusunda, teori ve uygulama dengesi gözetilerek, öğretim
  hizmetinin kalitesinden ödün vermeden 200 öğrenciyi geçmeyecek şekilde oluşturulacak ve
  gerektiğinde farklı şubelerde aynı dersi alan öğrenciler için şube birleştirme işlemi yapılabilecektir,
 5. Öğretim elemanları, uzaktan eğitime göre uyarladıkları ders izlencelerini ve başarı değerlendirme
  ölçütlerini dönem başında ALMS sistemine yükleyecek ve ilk derste öğrencilere gerekli
  bilgilendirmeleri ve açıklamaları yapacaktır,
 6. Teorik derslerde, ders süresinin verimli kullanılabilmesi, öğrenci motivasyonun, ilgisinin ve derse
  katılımının optimum düzeyde sağlanması amacıyla öğrenci katılımını sağlayacak soru-cevap, tartışma,
  alıştırma vb. yöntem ve tekniklerden mutlaka faydalanılmalıdır.
 7. Öğretim sürecini desteklemek üzere, senkron derslerin dışında açık kaynak lisanslı ya da
  üniversitemiz veri tabanlarında erişime açık olan dijital kitap, makale, diğer süreli yayınlar, ders
  notları, ders sunumları, ses dosyaları (podcast) ve video gibi kaynak ve materyallerin öğrencilerle
  paylaşılması önerilmektedir.
 8. Öğretim elemanları ALMS platformunda paylaştıkları kaynak ve materyallerin, telif hakkı ve etik
  hususlarla ilgili tüm gereklilikleri sağlamakla yükümlüdür. Paylaşılan ders kaynakları ve materyalleri
  İnönü Üniversitesi telif hakkı ve lisanslama anlaşmaları bilgilerini içermelidir ve paylaşım izni açıkça
  belirtilmiş olmalıdır,
 9. Senkron derslerin tekrar izlenebilmesi için “Sanal Ders” etkinliği planlanırken “Bittikten Sonra Sanal
  Sınıfın Tekrarını Yayınla” seçeneğinin “Evet” olarak ayarlanması gerekmektedir,
 10. Uzaktan yürütülecek uygulamalı dersler, simülasyon programları, gerçek eşya ve modeller,
  laboratuvar uygulamaları, atölye çalışmaları, vaka analizleri veya senaryo temelli uygulamalar yoluyla
  senkron olarak ve asenkron videolar çekilerek yürütülecektir.
 11. Uygulamalı derslere ait eğitim videolarının çekimlerinde hareketli video çekim teknolojilerinden
  faydalanılabilir ve İletişim Fakültesinden teknik destek alınabilir.

  Derse Devam Durumu
 12. Senkron olarak işlenecek dersler için devam şartı aranacak ve bu konuda “İnönü Üniversitesi Önlisans
  ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği” ile “Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği” hükümleri
  geçerlidir.

  Ölçme ve Değerlendirme
 13. Arasınavlar ile mazeret sınavları, ALMS sistemi üzerinden senkron olarak uzaktan denetimsiz
  yapılabilir. Uzaktan denetimsiz yapılan bu sınavlarının yarı yıl/yılsonu ham başarı notuna (HBN) katkı
  oranı %20’yi geçemez. Dönem sonu sınavlarının denetimli yapılabilmesi durumunda HBN’ye katkı
  oranı %80’e kadar çıkarılabilir.
 14. Ölçme ve değerlendirme amacıyla, öğrencilerin öğrenme süreçlerine aktif katılımlarını teşvik edecek
  ve gelişimlerini izleme fırsatı sunacak süreç temelli performans değerlendirme araçları ve yöntemleri
  (ödev, proje, portfolyo, forum tartışma etkinlikleri vb.) kullanılabilir.
 15. Öğrencilerin süreç temelli performans değerlendirmeden (projeler, ödevler, tartışma etkinlikleri,
  grup projeleri vb.) aldıkları puanların HBN’ye katkı oranı dersi yürüten öğretim elemanı tarafından
  belirlenerek öğrencilere duyurulur.
 16. Tüm değerlendirmelerde ilgili birimler için üniversite senatosunca belirlenmiş olan Ham Başarı Notu
  Alt Limiti ve Yarıyıl/Yıl Sonu Sınavı Geçme Notu Alt Limitleri geçerli olacaktır.
 17. Öğrenci başarısının değerlendirilmesinde ALMS platformunda yer alan öğrenme analitiği verileri (ders
  videolarını izleme ve dokümanları okuma oranı vb.) ve senkron derslerdeki öğrenci katılımı (sorulara
  cevap verme, derse zamanında katılma, ders ile ilgili paylaşımlarda bulunma vb.) ağırlıklandırılarak
  kullanılabilir. Öğrenme analitiği verilerinin değerlendirilmesinden elde edilecek puanın HBN’ye katkı
  oranı %10’u geçemez.

Kaynak: inonu.edu.tr

İlgili Yazılar

Yorum Yap

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezler kullanmaktadır. Bu konuda iyi olduğunuzu varsayacağız, ancak isterseniz devre dışı bırakabilirsiniz. Onayla Daha Fazla Oku